קרב מגן ישראלי, תל אביב -יפו  äúîçåú:  קרב מגע, קרטה, איגרוף תאילנדי, הגנה עצמית, קרב מגן ישראלי.
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, קרב מגע
  èìôåï:  050-5575012
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.kravmagen-rafi.co.il

  çéôåù çãù