הגנה עצמית - דניס השרדות, תל אביב -יפו    äúîçåú:  דניס הישרדות, בהנחיית ירון הנובר דרגת חגורה שחורה דאן-9. שני מרכזים בתל- אביב ובאר- שבע.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, הגנה עצמית
    èìôåï:  054-4263025
    ëúåáú àúø:  hisardut.dsites1.co.il

    çéôåù çãù