מועדוני לב הים, תל אביב -יפו    äúîçåú:  ביה"ס ומועדון לשייט מפרשיות וקטמרן, גלישת רוח וקיאקים לטיולים בים, קורסים למתחילים ומתקדמים, הדרכה, השכרה ואחסנה.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, מפרשיות - מועדונים ובתי ספר
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
    ëúåáú àúø:  www.levyam.co.il

    çéôåù çãù