ימית סחר, תל אביב -יפו    äúîçåú:  יבוא ושיווק כלי שייט וציוד ימי. סירות מפרש, גלשני רוח, קיאקים, KITE, סירות גומי, מנועים ימיים וביגוד ימי.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, שייט
    èìôåï:  03-5271777
    ëúåáú àúø:  www.yamitysb.co.il

    çéôåù çãù