המרכז הבינתחומי לספורט באוני' ת"א, תל אביב -יפו    äúîçåú:  קורס משיטי אופנוע ים, קורס משיטי ספינה (יאכטה), קורס משולב אופנוע ים וסירת מנוע, קורס להשטת סירת מנוע.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, אופנועי ים
    èìôåï:  03-6407188
    ëúåáú àúø:  www.sports-center.co.il

    çéôåù çãù