ספה - ש.ע.ל. חליפות צלילה, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מכירה, שרות ותיקון ציוד צלילה + תיקון חליפות. יצור חליפות צלילה וגלישה לפי מידה.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - ציוד
    èìôåï:  03-6833111
    ëúåáú àúø:  www.sepa.co.il

    çéôåù çãù