מועדון הטניס "מכבי" תל אביב - יפו, תל אביב -יפו



    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, אגודות למשחקי מחבט
    èìôåï:  03-6996011

    çéôåù çãù