מועדון הטניס "הפועל" תל - אביב, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, אגודות למשחקי מחבט
    èìôåï:  03-6417822

    çéôåù çãù