קאנטרי דקל, תל אביב -יפו  äúîçåú:  קאנטרי קלאב
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מרכזי ספורט, מרכזי ספורט עם בריכה
  èìôåï:  03-6171500
  ëúåáú àúø:  countrydekel.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  במקום בריכות שחייה, חדר כושר וחוגים שונים לילדים ומבוגרים.

  çéôåù çãù