מרכז עלית לספורט, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מרכזי ספורט, מרכזי ספורט לחוגים
    èìôåï:  03-6171500
    ëúåáú àúø:  sports-center.co.il
    ôøèéí ðåñôéí:  כולל בריכות, ספא, חוגים חדר כושר ועוד.

    çéôåù çãù