גלעד פרישמן, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, מדריכים
    ôøèéí ðåñôéí:  סטודנט לתואר שני בוינגייט, התמחות בפיזיולוגיה של המאמץ.

    çéôåù çãù