מירי, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, מדריכים
    ôøèéí ðåñôéí:  בוגרת ויינגאט ,מדירכת ספניניג,כדורסל ריצה וחדר כושר, ספוטראית פעילה (טיראתלון).

    çéôåù çãù