גליסקו-מרכז לאומנויות לחימה בינלאומי, באר שבע    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, כללי
    èìôåï:  08-6289889

    çéôåù çãù