בועות, תל אביב -יפו  äúîçåú:  צלילה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
  èìôåï:  03-5440708, 03-6024431
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  dive-bubbles.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מרכז צלילה של ANDI ו- PADI. מתקיימים קורסי צלילה מרמת מתחיל ועד מדריך צלילה, קורסי נייטרוקס ועד טרימיקס.

  çéôåù çãù