איגוד השייט הישראלי, תל אביב -יפו  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, אגודות לספורט ימי
  èìôåï:  03-6482860
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  sailing.org.il
  ôøèéí ðåñôéí:  עמותה עצמאית

  çéôåù çãù