קאנטרי דקל, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, בריכות שחיה, בריכות שחיה
    èìôåï:  03-6171500
    ëúåáú àúø:  countrydekel.co.il
    ôøèéí ðåñôéí:  במקום יש גם חדר כושר וחוגים שונים לילדים ומבוגרים.

    çéôåù çãù