בריכת גורדון המחודשת, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, בריכות שחיה, בריכות שחיה
    èìôåï:  03-5271555
    ëúåáú àúø:  gordon-pool.co.il
    ôøèéí ðåñôéí:  קיימות הנחות שונות.

    çéôåù çãù