המדרשה לתרבות הגוף אמריקה ישראל, תל אביב -יפו    äúîçåú:  הכשרת מאמנים ומדריכים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
    èìôåï:  050-8300600

    çéôåù çãù