שלוחת מכללת וינגייט- תל אביב, תל אביב -יפו  äúîçåú:  הכשרת מדריכים ומאמנים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
  èìôåï:  03-6470802
  ëúåáú àúø:  http://www.wincol.ac.il/winsport/index.htm
  ôøèéí ðåñôéí:  03-6475321

  çéôåù çãù