סוטודיו B , תל אביב -יפו    äúîçåú:  הכשרת מדריכי ריקוד, אירובי וחדר כושר
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
    èìôåï:  03-5237026
    ëúåáú àúø:  www.studiob.co.il/academy

    çéôåù çãù