מכללת סמינר הקיבוצים , תל אביב -יפו    äúîçåú:  לימודי לתואר בחינוך גופני ותנועה
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, לימודי תואר
    èìôåï:  03-6902305
    ëúåáú àúø:  www.skmb.ac.il

    çéôåù çãù