המרכז הבינתחומי לספורט באוניברסיטת תל אביב, תל אביב -יפו    äúîçåú:  הסמכות והשתלמות בתחום הספורט
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
    èìôåï:  03-6407188
    ëúåáú àúø:  www.sport-center.co.il

    çéôåù çãù