קמפינג, תל אביב -יפו  äúîçåú:  ציוד ספורט
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, ציוד ספורט
  èìôåï:  03-6171500
  ëúåáú àúø:  www.camping.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מכשירי כושר, מכשירי ריצה, חליפות ג'ודו וקראטה, נעליים, בגדי בלט, גלגליות.

  çéôåù çãù