שירותי ספורט ורפואה, הדר יוסף, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  03-6497522
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר פינסקי מרינה

    çéôåù çãù