תחנה לרפואת ספורט במלר"מ בי"ח איכילוב, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  03-6973716
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר שפירא יצחק

    çéôåù çãù