מדיקס-אורתופדיה מתקדמת, רפואת ספורט ופיסותרפיה, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  03-6482333
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר ירום יונתן יואל

    çéôåù çãù