בש גל ספורט, בני ברק  äúîçåú:  ציוד לבתי ספר, לחדרי כושר ולפיתוח גוף, להתעמלות, לאומנויות הלחימה, לטניס, לסקווש, לשחייה, לטניס שולחן ועוד..
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, ציוד
  èìôåï:  03-5790057
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.bashgal.co.il

  çéôåù çãù