בש-גל" ספורט בע"מ, בני ברק    äúîçåú:  ציוד ספורט, אספקה, חדרי כושר, אומניות לחימה
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, ציוד ספורט
    èìôåï:  03-5790057
    ëúåáú àúø:   www.bashgal.co.il

    çéôåù çãù