תחנה לרפואת ספורט-שר"מ בי"ח סורוקה, באר שבע    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  08-6403199
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר כהן גדי חיים

    çéôåù çãù