מרכז הספורט, נהרייה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, ציוד ספורט
    èìôåï:  03-6171500
    ëúåáú àúø:  www.ms-nahariya.co.il
    ôøèéí ðåñôéí:  שיווק והפצת ציוד ספורט על כל ענפיו ומרכיביו

    çéôåù çãù