בועות, בת ים    äúîçåú:  קורסים מרמת מתחיל ועד מדריך. שילוב קורסים ת"א- אילת, הציוד המוביל לצלילה, פעילויות מועדון וטיולי צלילה.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
    èìôåï:  03-5519747, 03-6024431
    ëúåáú àúø:  www.tka-technology.co.il

    çéôåù çãù