עמותה לקידום הטניס בת ים, בת ים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, אגודות למשחקי מחבט
    èìôåï:  03-5511597

    çéôåù çãù