שלומית סמילנסקי, גבעתיים    äúîçåú:  רפלקסולוגית בכירה ומטפלת מוסמכת בפרחי באך ורייקי.  אבחון אישיותי ופיזי דרך כפות הרגליים..
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, טיפולים במגע, רפלקסולוגיה
    èìôåï:  050-7955515
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]

    çéôåù çãù