ד"ר מרק גולדשטיין, גבעתיים    äúîçåú:  מטפל ברפואה סינית , צמחי מרפא ודיקור.  רפואה פנימית ומחלות ריאה.  טיפול  בדיאטה באמצעות דיקור , הדרכה וצמחי מרפא, טיפול ברפואה הוליסטית ובעזרת מדע הרפואה המערבית
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, רפואה סינית, רפואה סנית - דיקור
    èìôåï:  052-3909239
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]

    çéôåù çãù