התעמלות ילדים, גבעתיים    äúîçåú:  פעילות גופנית מודרכת לחיזוק שרירים ומפרקים. פיתוח שיווי משקל‚ יכולת תנועה והתמצאות במרחב, לגילאי 3-6
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, התעמלות ילדים
    èìôåï:  03-5734540
    ôøèéí ðåñôéí:  ימי ג` אחה"צ. על פי קבוצות גיל.

    çéôåù çãù