מועדון איילות, הרצלייה  äúîçåú:  טריאתלון, ריצה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, טריאתלון, דואתלון, מרתון
  èìôåï:  03-5407547
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://www.ayalot.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  ריצה, תריאטלון, דואטלון, קבוצות אימונים

  çéôåù çãù