סקווש הרצליה, הרצלייה  äúîçåú:  סקווש - מועדונים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, סקווש - מועדונים
  èìôåï:  09-9557877
  ëúåáú àúø:  http://www.squash-il.co.il/
  ôøèéí ðåñôéí:  במקום 8 מגרשים, המרכז הגדול בארץ לסקווש

  çéôåù çãù