שירותי צלילה, נהרייה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
    èìôåï:  04 - 9920022

    çéôåù çãù