מכון לב הגליל לרפואה בע"מ, נהרייה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  04-9924064
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר עבדלגני מוחמד -ניידת

    çéôåù çãù