ענבל שמחה, הרצלייה    äúîçåú:  ארובי וחיטוב הגוף
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, מדריכים
    ôøèéí ðåñôéí:  הדרכת ארובי וחיטוב הגוף לכל הגיליים ולכול הרמות, שיעורים פרטיים.

    çéôåù çãù