ריף, הרצלייה  äúîçåú:  צלילה וגלישה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, צלילה - מועדונים ובתי ספר
  èìôåï:  09-9574461
  ãåàø àì÷èøåðé:   [email protected]
  ëúåáú àúø:  reefseacenter.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  במקום מתקיימים קורסי צלילה וגלישה, קורסי קייט סרף, מחנות קיץ ואירועים בים.

  çéôåù çãù