רמי סמסון, חדרה  äúîçåú:  מטפל בשיאצו, עיסוי וצמחי מרפא.  מרצה על צמחי מרפא ויישומם.  מגדל ומכין פורמולות מצמחי מרפא מערביים וסיניים.  מנחה קבוצות בשיאצו ועיסוי.
  ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, טיפולים במגע, שיאצו
  èìôåï:  04-6379317
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:   www.inner-circle.euphoriq.org

  çéôåù çãù