מכבי שירותי בריאות, חדרה  äúîçåú:  קבוצת הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  04-6305627
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.maccabi-health.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  שני, חמישי 18:30, איש קשר: גילה לוין

  çéôåù çãù