המרכז הארצי לג'ודו, חולון    äúîçåú:  המרכז ללימודי ג'ודו מגיל ילדים ועד מבוגרים. המרכז הינו מרכז הישגי שמוביל ילדים ובוגרים לתחרויות ומחנות אימונים, בארץ ובחו"ל.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, ג'ודו
    èìôåï:  03-5017727
    ëúåáú àúø:  www.injc.co.il

    çéôåù çãù