ימית 2000, חולון  äúîçåú:  פארק מים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, בריכות שחיה, בריכות שחיה - שעשועי מים
  èìôåï:  1-700-50-60-60
  ëúåáú àúø:  yamit2000.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  בנוסף גם מגרשי ספורט, מדשאות וספא.

  çéôåù çãù