אוברג'ין הנעלה בע"מ, טבריה    äúîçåú:  מגוון נעליים, כולל ספורט ואורטופדיות
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה- חנויות נעליים וציוד הליכה
    èìôåï:  04-6723552
    ëúåáú àúø:  www.aubergine-shoes.co.il

    çéôåù çãù