פרודאנס - ביגוד והנעלה למחול, קריית אתא    äúîçåú:  בגדי ריקוד, ביגוד והנעלה למחול
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, ריקוד - ציוד והלבשה
    èìôåï:  04-8720374

    çéôåù çãù