נובה מרין בע"מ, יהוד  äúîçåú:  חנות ומידע שייט וימאות
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, מפרשיות - ציוד
  èìôåï:  03-6320008
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://www.rosen-meents.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מחלקת גלישה, טלפון הסניף 04-8555554

  çéôåù çãù