לילך ברזילי, יהוד    äúîçåú:  מטפלת במגוון בעיות, משלבת בטיפול תזונה סינית , טווינא וארומתרפיה.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, טיפולים במגע, טווינא

    çéôåù çãù