נספח 1 תזונת מתבגריםטווח ה-BMI  לילדים בהתאם לעקומת BMI לגיל
 
בנים
גיל
תת משקל
אחוזון 85-5
טווח תקין
אחוזון 95-85
עודף משקל
אחוזון 95 ומעלה השמנה
8
>13.8
17.9-13.8
20-18
20<
9
>14.0
18.5-14.0
21-18.6
21.1<
10
>14.2
19.3-14.2
22.1-19.4
22.2<
11
>14.5
20.1-14.5
23.1-20.2
23.2<
12
>15.0
21-15.0
24.1-21.1
24.2<
13
>15.4
21.9-15.4
25.1-21.9
25.2<
14
>16.0
22.9-16.0
26-22.3
26<
15
>17.4
23.4-17.3
26.8-23.5
26.9<
16
>17.5
24.1-17.4
27.5-24.2
27.6<
17
>17.9
24.9-17.8
28.1-25
28.2<
18
>18.5
25.7-18.4
28.9-25.8
29<

 
 
בנות
גיל
תת משקל
אחוזון 85-5
טווח תקין
אחוזון 95-85
עודף משקל
אחוזון 95 ומעלה   השמנה
8
>13.5
18.2-13.5
20.7-18.3
20.8<
9
>13.8
19.0-13.8
21.8-19.1
21.9<
10
>14.00
20.0-14.0
23-20.1
23.1<
11
>14.4
20.8-14.4
24-20.9
24.1<
12
>14.8
21.8-14.8
25.1-21.9
25.2<
13
>15.2
22.6-15.2
26.2-22.7
26.3<
14
>15.9
23.4-15.9
27.2-23.5
27.3<
15
>17.2
24.0-17.1
28.1-24.1
28.2<
16
>17.9
24.6-17.8
28.4-24.7
28.5<
17
>17.9
25.2-17.8
29.6-25.3
29.7<
18
>18.5
25.7-18.4
30.4-25.8
30.5<
 


חזרה